Založenie a zmena živnosti

Začnite podnikať ešte dnes s naším profesionálnym servisom na založenie s.r.o. alebo živnosti! S nami je vytvorenie vášho vlastného podniku rýchle, jednoduché a bez starostí. Postaráme sa o všetky potrebné kroky, aby ste mohli začať svoju podnikateľskú cestu čo najskôr. Buďte svojim šéfom už teraz!

Postup pri zakladaní a zmenách v

spoločnosti s ručením obmedzením

Informácie

Vy nám poskytnete požadované informácie k založeniu alebo zmene v živnosti

mito - účtovníctvo

Platba

My Vám zašleme faktúru, po jej uhradení pristúpime k zaslaniu dokumentov.

mito - účtovníctvo

Podpis dokumentov

Vy podpíšete dokumenty, po ich podpísaní nám ich zašlete poštou alebo v elektronickej podobe.

Podanie na úrady

My pristúpime k podaniu na príslušné úrady

mito - účtovníctvo

Cena za založenie s.r.o.:

Dôležité informácie k živnosti:

  • MITO - virtuálne sídloŽivnosť môže založiť každá fyzická osoba vo veku od 18 rokov, ktorá je bezúhonná (t.j. nemá záznam v registri trestov).
  • MITO - virtuálne sídloObchodné meno živnostníka je jeho meno a priezvisko, ale môže obsahovať aj dodatok obchodného mena.
  • MITO - virtuálne sídloŽivnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.