Vedenie účtovníctva

S našou službou vedenia účtovníctva si môžete oddýchnuť a s dôverou nechať odborníkov, aby sa postarali o všetky vaše účtovné záležitosti. Nechajte nás urobiť prácu za vás, aby ste sa mohli plne sústrediť na rast svojho podnikania.

Spracovanie účtovníctva

Ponúkame vám bezstarostné spracovanie účtovníctva. V dohodnutých termínoch nám dodáte účtovné doklady, ktoré spracujeme, potriedime a uložíme u nás. Upozorníme na vaše daňové, odvodové a iné povinnosti v rámci aktuálne platnej legislatívy. Ochotne pomôžeme a poradíme na akékoľvek dopyty v rámci danej problematiky. Sme tu pre Vás!

Využitím našich služieb ušetríte mzdové náklady.  Za svoje peniaze získate kvalitný výstup a nebudete viac preplácať dovolenky, náhradné voľná, PN a ani hodiny strávené na facebooku. Nemusíte kupovať nový počítač, účtovnícky software a jeho aktualizácie, tlačiarne a drahé tonery, nebudete platiť vysoké účty za telefón. Vaše doklady spracujeme v kvalitnom ekonomickom programe. Nemusíte kupovať ani odbornú literatúru  a chodiť na semináre či školenia, o všetkých dôležitých novinkách vás budeme vždy a včas informovať.

Ponúkame vám:

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je základná forma účtovania, ktorá sa používa pre malé podniky alebo jednotlivcov, ktorí nemajú veľký objem transakcií. Hlavným cieľom jednoduchého účtovníctva je udržiavať prehľad o finančnej situácii podniku a poskytovať informácie potrebné na plánovanie a riadenie financií.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je systém evidencie hospodárskych operácií, ktorý sa vyznačuje zápisom každej operácie na dvoch rôznych účtoch. To umožňuje komplexný prehľad o stave majetku, záväzkov, výnosoch a nákladoch firmy.

Mzdy a personalistika

Daňové a ekonomické poradenstvo

Nezáväzný formulár:

Po uvedení vašich údajov sa vám obratom ozveme.