Predaj "ready made" s.r.o.

Hotové firmy na predaj – jednoducho a rýchlo!

Postup pri kúpe

READY MADE s.r.o.

Informácie

Vy nám poskytnete požadované informácie k predaju Ready made s.r.o.

mito - účtovníctvo

Platba

My Vám zašleme faktúru, po jej uhradení pristúpime k zaslaniu dokumentov.

mito - účtovníctvo

Podpis dokumentov

Vy podpíšete dokumenty, po ich podpísaní nám ich zašlete poštou alebo v elektronickej podobe.

mito - účtovníctvo

Podanie na úrady

My pristúpime k podaniu na príslušné úrady

mito - účtovníctvo

Cena:

neplatca DPH

platca DPH

Mám záujem:

  Dôležité informácie k READY MADE spoločností (ďalej len spoločnosť):

  • MITO - virtuálne sídloPokiaľ pri predaji spoločnosti je nadobúdateľom obchodného podielu zahraničná osoba (s výnimkou českej republiky) zahraničný nadobúdateľ obchodného podielu a zahraničný nový konateľ nám musí naskenovať doklad totožnosti – identifikačný doklad, kde je uvedené miesto bydliska.
  • MITO - virtuálne sídloNadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať daňové a colné nedoplatky, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov finančnej správy. Na tejto adrese si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: www.financnasprava.sk
  • MITO - virtuálne sídloFyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach, spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.
  • MITO - virtuálne sídloNadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov sociálnej poisťovni. TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: www.socpoist.sk
  • MITO - virtuálne sídloPOZORNENIE: Účinnosťou novely obchodného zákonníka od 01.10.2020 nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu a ani konateľ s .r. o. , nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie, t.j. nemôže byť evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku. TU si prekontrolujte, či sa v registri nenachádzate: obcan.justice.skPokiaľ dôjde k odmietnutiu návrhu obchodným registrom na zápis zmeny s. r. o. z dôvodu, že nadobúdateľ, prevádzateľ obchodného podielu, alebo konateľ je evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku, bude možné podať námietku voči nevykonaniu zápisu, až po tom, ako osoba v tomto registri nebude evidovaná.