Ekonomické poradenstvo

Služba ekonomického poradenstva je určená pre spoločnosti, ktoré potrebujú zefektívniť svoju činnosť alebo sa chcú lepšie pripraviť na dopady nepriaznivej hospodárskej situácie.

V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame aj ďalšie služby ekonomického alebo podnikateľského poradenstva. Radi prekonávame očakávania, preto našim klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.

Táto služby zahŕňa nasledovné:

 • ekonomické, daňové a organizačné poradenstvo formou konzultácií – telefonicky, e-mailom, osobne.
 • transformácia fyzickej osoby na právnickú osobu (predaj podniku)
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • odborné poradenstvo pri optimalizácii Vášho daňového základu
 • ekonomická analýza hospodárskeho výsledku, vplyv na základ dane
 • podrobná analýza stavov účtov na požiadanie klienta
 • finančné a iné analýzy
 • analýza starých pohľadávok a záväzkov
 • tvorba podnikovej stratégie – pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov.
 • poskytovanie školení v oblastí všetkých druhov daní a účtovníctva
 • sprostredkovanie právneho poradenstva
 • zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov ku kontrole DÚ, SP, IP